01-06-2019 - Kosten bevestiging RFID-antenne

Voor het verkrijgen van toegang tot de taxibuffer en de taxistandplaat op Schiphol, werken Schiphol en STC met een TRS-systeem, dat gebaseerd is op RFID-techniek. Bij elk voertuig dat door een GTO-STC bij STC wordt geregistreerd voor het verrichten van taxivervoer vanaf de standplaats, dient er een RFID-antenne (meestal in stickervorm) in het voertuig te worden bevestigd. Dat gebeurt bij de STC-administratie (Aalsmeerderdijk 157, 1438AX, Oude Meer).

Voor de uitgifte en het plaatsen van dat toegangsmiddel, brengt STC kosten aan de GTO in rekening:

  • Voor een nieuwe STC registratie (of bij een vervanging van het voertuig) wordt Euro 92,50 excl. BTW aan de GTO-STC in rekening gebracht op de bestaande maandelijkse factuur. Betreffend bedrag dekt de STC-administratiekosten, en ook de bevestigings- + voertuig-controlekosten. Er wordt geen borg berekend.
    Dus: Kosten Nieuwe / Vervangend Voertuig Registratie: Euro 92,50 excl. BTW (incl. RFID-antenne + bevestiging daarvan).
  • In geval een RFID-antenne (sticker) stuk gaat (en daardoor vervangen moet worden), of er sprake is van bijv. een voorruitvervanging waardoor een sticker verloren is gegaan, brengt STC een vervangingstarief van Euro 29,50 excl. BTW in rekening bij de GTO-STC (op de maandfactuur). Let op! In geval van een vervanging op aangeven van STC (bijv. omdat een voertuig / sticker niet goed functioneert in het nieuwe systeem), worden geen vervangingskosten in rekening gebracht. 
    Dus: Kosten vervanging kapotte RFID-antenne: Euro 29,50 excl. BTW (incl. RFID-antenne + plakken daarvan).