Nieuws

Nieuwe RAV van kracht per 1-6-2018

7 juni 2018

Vanaf 1-6-2018 is de nieuwe Regeling Aanvullend Vervoer van kracht

Voornaamste wijzigingen:

Vergoeding:
De hoogte van de vergoeding bedraagt per 1 juni 2018:
- ECO-categorie: Euro 2,85 exclusief BTW
- S-categorie: Euro 2,30 exclusief BTW
- A-categorie: Euro 2,85 exclusief BTW

Uitsluitend toegang voor voertuigen uit de ECO-, S- of A-categorie:
Vanaf 1 juni 2018 is de Opstelstrook alleen toegankelijk voor ECO taxi’s, en voor TAXIBUSsen en SEDANs die behoren tot de ECO-, S- of A-categorie. Voertuigen behorende tot de voormalige B-categorie (en aldus SEDAN van het RDW de milieuclassificatie Euro 0, 1, 2, 3, 4, R of ‘niet geregistreerd’ hebben meegekregen) zijn daarom per 31-5-2018 uitgesloten voor Aanvullend Vervoer.

Maximum Voertuigleeftijd Emissievrije taxi's:
Voor het Taxivoertuig geldt een maximum leeftijd van acht (8) jaar (96 maanden) per de “datum eerste toelating” zoals vermeld op het kentekenbewijs.
Uitzondering: Voor 100% emissievrije taxi’s (behorende tot de ECO-categorie, zie artikel 11.1 in de RAV) bedraagt deze maximum leeftijd tien (10) jaar (120 maanden).

Duurzaamheidsbeleid STC:
Geaccepteerde Taxi Organisaties en Aanvullend Vervoerders onderkennen dat STC in de toekomst verdere verduurzaming van het Aanvullend Vervoer zal stimuleren.

SEDAN-voertuigen:
- STC is voornemens per 1-6-2020 geen SEDAN voertuigen van de A-categorie meer toe te laten tot de Opstelstrook. Na 31-5-2019 registreert STC dan ook geen SEDAN voertuigen uit de A-categorie meer.
- STC overweegt per 1-6-2021 enkel nog ECO-taxi’s uit de SEDAN categorie toe te laten tot de Opstelstrook. Een dergelijk besluit zou betekenen dat STC na 31-5- 2020 geen SEDAN voertuigen uit de S-categorie meer registreert.

TAXIBUS-voertuigen
- STC is voornemens per 1-6-2020 voorrang te gaan geven aan ECO-taxi’s uit de TAXIBUS categorie (middels een eigen ECO-TAXIBUS lane).
- STC houdt de ontwikkelingen in de TAXIBUS-techniek nauwlettend in de gaten, met als doel een 100% emissievrije Opstelstrook.

Take a Taxi (TAT) geaccepteerd als GTO

20 april 2018

STC heeft onlangs een GTO-overeenkomst afgesloten met Take a Taxi (TAT).  Op dit moment zijn Aemstel Taxi, STAXI, TAT (Take a Taxi), Taxistad, Taxidirect, Taxi Electric, TCA (Taxi Centrale Amsterdam) en TCS (Taxi Centrale Schiphol, inclusief CABBIE) door STC erkend als GTO-STC.

Taxi Electric geaccepteerd als GTO

17 november 2017

STC heeft onlangs een GTO-overeenkomst afgesloten met Taxi Electric.  Op dit moment zijn Aemstel Taxi, STAXI, Taxistad, Taxidirect, Taxi Electric, TCA (Taxi Centrale Amsterdam) en TCS (Taxi Centrale Schiphol) door STC erkend als GTO-STC.

Nieuwe taxi-buffer in gebruik genomen

15 november 2017

Op 7-11 is in de vroege ochtend de nieuwe taxi-buffer op Schiphol in gebruik genomen, gelegen aan de Herbergiersstaat (inrit Handelskade).

Inmiddels zijn we een tijdje op weg, en begint iedereen te wennen aan de nieuwe situatie. Ook zijn er een aantal kleinere problemen opgetreden, die we direct hebben verholpen. Bij elke ingebruikname van een nieuw systeem kan het voorkomen dat er iets misgaat, daarom zijn er ook de komende periode voldoende coördinatoren aanwezig om te assisteren bij het proces.

Qua voorzieningen hopen we de komende maanden ook steeds een stap vooruit te gaan zetten. Inmiddels zijn de heren- en damestoiletten  in gebruik, en is er een aanvullende tijdelijke voorziening in het aanvullersdeel van de buffer. De tijdelijke chauffeursruimte is eveneens operationeel, en er kan koffie worden getapt.

Impact proces-vernieuwing
Voor de Aanvullend Vervoerders is er sprake van een behoorlijke verandering, omdat er met de overgang direct een nieuwe aanvul-systematiek in gebruik is genomen – waarbij de uitstootvrije voertuigen sneller uit de buffer worden opgeroepen, en ook busjes eerder aan de beurt komen. Dat heeft het gevolg dat de “normale” aanvullers minder doorstroming zullen ervaren. Het betreft een onomkeerbaar proces, waarbij – als er meer uitstootvrije voertuigen komen – de doorstroming van de “normale” voertuigen in de loop van de tijd verder zal afnemen.

Aan 100% emissievrije taxi’s van Aanvullend Vervoerders worden 2 van de 4 voor Aanvullend Vervoerders beschikbare opstelplekken op de Opstelstrook toegewezen. Tevens krijgt de betreffende groep 100% emissievrije taxi’s voorrang in geval een positie van een concessionaris (type sedan) aangevuld kan worden. Aan taxibussen van Aanvullend Vervoerders die minimaal 6 klanten, inclusief de daarbij behorende bagage, kunnen vervoeren wordt 1 van de 4 voor Aanvullend Vervoer beschikbare opstelplekken op de Opstelstrook toegewezen. Tevens krijgt de betreffende groep taxibussen voorrang in geval een positie van een concessionaris (type bus) aangevuld kan worden. De resterende plek wordt toegewezen aan de overige Aanvullend Vervoerders, evenals de plekken voor Aanvullers die niet ingevuld kunnen worden door de 100% emissievrije taxi’s of de taxibussen van Aanvullend Vervoerders.

TX-keur voor GTO's

15 februari 2016

Mogelijkheden TX VOOR GTO’s verruimd
Sinds 1 januari is het voor GTO’s weer mogelijk om TX te behalen aan de hand van de meest actuele TX-keurreglementen. Aan de reglementen voor bedrijven met personeel is een extra hoofdstuk toegevoegd over centrales / regisseurs.

TX goedkoper voor bij GTO aangesloten bedrijven
Voor ZZP-ers die aangesloten zijn bij een GTO met TX Keur is het mogelijk om vanaf 1 januari 2016 aanspraak te maken op een centrale-tarief (bijdrage aan STX en het controlefonds) dat lager is dan het huidige tarief voor ZZP-ers. Meer informatie hierover kunnen de GTO’s opvragen via info@tx-keur.nl. GTO’s kunnen in overleg treden met een van de inspecterende instellingen over de kosten van de inspecties.

Centrale-tarief in meeste gevallen niet interessant voor bedrijven met personeel
Door verschillen in de tariefsopbouw is het centrale-tarief voor bedrijven met personeel (die aangesloten zijn bij een GTO) in de meeste gevallen niet goedkoper. Indien het huidige tarief voor bedrijven met personeel (die aangesloten zijn bij een GTO) gunstiger is dan het centrale-tarief, wordt het laagste tarief in rekening gebracht.

Kopie fysiek Vergunningsbewijs Taxivervoer niet langer noodzakelijk voor aanmelding bij STC

29 januari 2016

Gezien de ontwikkelingen in de WP2000, acht STC het niet langer noodzakelijk dat GTO's bij aanmelding van een Aanvullend Vervoerder een kopie van het fysieke Vergunningsbewijs Taxivervoer van de betreffende vervoerder overleggen. De verplichting om bij aanmelding van een Aanvullend Vervoerder een kopie van het fysieke Vergunningsbewijs Taxivervoer aan te leveren komt daarmee per direct te vervallen.

Voertuigen op CNG vanaf 1-1-2016 opgenomen in S-Categorie

12 januari 2016

STC heeft besloten dat alle taxi-voertuigen die bij het RDW geregistreerd staan met brandstofsoort H = CNG (Compressed Natural Gas) vanaf 1-1-2016 worden opgenomen in de S-categorie (voor schonere voertuigen). De vergoeding voor Aanvullend Vervoerders die al actief waren met een dergelijk voertuig wordt per 1-1-2016 aangepast naar het S-categorie tarief. Deze beslissing is genomen op basis van het feit dat voertuigen die rijden op CNG in de regel minder NOx, fijnstof en CO2 uitstoten dan voertuigen die voldoen aan de Euro-6 norm (die ook tot de S-categorie van STC behoren).

Overstappers naar "nieuwe onderneming" met actief voertuig ouder dan 6 jaar

8 januari 2016

In het kader van het vervallen van de vakbekwaamheidseisen, vernemen wij dat veel aanvullers die uitmaken van een grotere organisatie, een eigen onderneming willen te gaan starten.
In dat kader heeft STC besloten dat bestaande aanvullers die van onderneming veranderen t.b.v. de “nieuwe” onderneming gebruik mogen blijven maken van het voertuig dat zij al gebruikten t.b.v. de “oude” onderneming, totdat dat voertuig 8 jaar oud is.  Dat geldt dus ook voor voertuigen die op moment van het overstappen naar een “nieuwe” onderneming ouder zijn dan 6 jaar, maar jonger dan 8 jaar.

01-06-2015 - Kosten bevestiging RFID-antenne

10 juni 2015

Schiphol en STC zijn per 1 maart 2015 overgestapt naar een moderner TRS-systeem, dat werkt o.b.v. RFID-techniek i.p.v. op de oude techniek die werkte met lussen in de weg. Gevolg is dat de aloude onderbouw van transponders die in het verleden bij Met&Co moest worden gedaan bij nieuwe en vervangende transponderaanvragen, nu niet meer noodzakelijk is. Daarvoor in de plaats, dient er bij de voertuigen een RFID-antenne (in stickervorm) in het voertuig te worden bevestigd. Dat gebeurt bij de STC-administratie (Aalsmeerderdijk 157, 1438AX, Oude Meer).

De wijziging van het toegangsmiddel, brengt tevens een wijziging in de financiele afwikkeling van nieuwe en vervangende aanvragen met zich mee:

  • Waar STC aan de GTOs voorheen Euro 50,00 (excl. BTW) aan administratiekosten in rekening bracht voor een nieuwe / vervangende aanvraag, en de Aanvullers daarnaast nog Euro 49,50 contant afrekenden bij Met&Co voor de onderbouw van de transponder, wordt vanaf nu Euro 92,50 excl. BTW aan de GTO-STC in rekening gebracht op de bestaande maandelijkse factuur. Betreffend bedrag dekt de STC-administratiekosten, en ook de bevestigings- + voertuig-controlekosten. In de nieuwe situatie wordt geen borg meer berekend.
    Dus: Kosten Nieuwe / Vervangende Aanvraag: Euro 92,50 excl. BTW (incl. RFID-antenne + bevestiging daarvan).
  • In geval een RFID-antenne (sticker) stuk gaat (en daardoor vervangen moet worden), of er sprake is van bijv. een voorruitvervanging waardoor een sticker verloren is gegaan, brengt STC een vervangingstarief van Euro 29,50 excl. BTW in rekening bij de GTO-STC (op de maandfactuur). Let op! In geval van een vervanging op aangeven van STC (bijv. omdat een voertuig / sticker niet goed functioneert in het nieuwe systeem), worden geen vervangingskosten in rekening gebracht. 
    Dus: Kosten vervanging RFID-antenne: Euro 29,50 excl. BTW (incl. RFID-antenne + plakken daarvan).

Algemeen - Overeenkomsten via een GTO-STC

10 juni 2015

Zoals bekend mag worden verondersteld zijn voor de straattaxi-branche nieuwe regels van toepassing verklaard. Belangrijk uitgangspunt bij deze nieuwe regelgeving is het uit de anonimiteit halen van individuele taxi aanbieders. STC heeft daarom reeds per 13 juli 2009 besloten geen Overeenkomsten meer aan te gaan met zgn. vrije rijders. Het aangaan van een Overeenkomst is aldus voor een "vrije rijder", onder voorwaarden, uitsluitend mogelijk via een door STC Geaccepteerde Taxi Organisatie (GTO-STC).