Nieuws

Voertuigleeftijd bij her-registratie 100% emissievrije (ECO) voertuigen (Coulance t/m 31-05-2022)

2 september 2021

STC heeft besloten om vervoerders die in het verleden met een 100% emissievrij (ECO) voertuig actief waren als Aanvullend Vervoerder, maar die vanwege Corona in 2020 / 2021 hun STC-werkzaamheden hebben beëindigd, op het gebied van voertuigleeftijd t/m 31-05-2022 coulance te verlenen bij her-registratie als Aanvullend Vervoerder met hetzelfde voertuig waarmee zij eerder namens STC actief waren te Schiphol. Betreffende vervoerders mogen hun 100% emissievrije (ECO) voertuig t/m 31-5-2022 her-registreren, ook als dat voertuig de leeftijdsgrens van 6 jaar is gepasseerd.  Conform de RAV mogen 100% emissievrije (ECO) voertuigen actief blijven tot maximaal 10 jaar na de “datum eerste toelating” zoals vermeld op het kentekenbewijs.

Let op! STC hanteert deze coulance NIET voor vervoerders met een TAXIBUS uit de A- en S-categorie, omdat de voertuigen uit die categorieën conform de RAV om duurzaamheidsredenen in de komende jaren worden uitgefaseerd.

1-6-2021 HUN geaccepteerd als GTO

7 juni 2021

STC is per 1-6-2021 een GTO-overeenkomst aangegaan met taxi-onderneming A-TAX de Vries, en wel m.b.t. hun label HUN.nu voor elektrisch vervoer. Naast HUN, zijn op dit moment zijn STAXI, TAT (Take a Taxi), Taxistad, Taxidirect, TCA (Taxi Centrale Amsterdam) en TCS (Taxi Centrale Schiphol) door STC erkend als actieve GTO-STC.

Nieuwe RAV van kracht per 1-6-2021

7 juni 2021

Vanaf 1-6-2021 is de nieuwe Regeling Aanvullend Vervoer van kracht

Voornaamste wijzigingen:

Vergoeding:
De hoogte van de vergoeding bedraagt per 1 juni 2021:
- ECO-categorie: Euro 3,15 exclusief BTW
- S-categorie: Euro 2,60 exclusief BTW
- A-categorie: Euro 3,15 exclusief BTW
.

Behandeling STC-Coördinatorens:
De Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur dient aanwijzingen van Coördinatoren van STC op of nabij de Opstelstrook en Buffers onverwijld op te volgen. Dat geldt uitdrukkelijk ook voor aanwijzingen en richtlijnen vanuit STC en/of Schiphol inzake werkwijze en gedrag ten tijde van een TRS-verstoring, calamiteit of gedurende een pandemie (zoals Covid-19). De Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur dient de Coördinatoren van STC op een normale manier te bejegenen. Het maken van foto- en/of video-opnames van de Coördinatoren is niet toegestaan.

Fout parkeren:
Fout parkeren is op de Luchthaven niet toegestaan. Het met slagbomen afgesloten terreintje dat grenst aan de taxibuffer is enkel bedoeld voor kort verblijf (toiletteren), en uitdrukkelijk niet voor wachten op plek in de buffer of andere zaken).

Verduurzaming:
In het kader van de verdere verduurzaming, is in de RAV het volgende opgenomen:

STC maakt onderscheid tussen 2 typen taxi-voertuigen voertuigen:

Tot het type SEDAN behoren voertuigen die bij het RDW geregistreerd staan als taxi, en zijn ingericht voor het vervoer van ten minste 4 en ten hoogste 5 personen buiten de bestuurder, inclusief de daarbij behorende bagage.
Tot het type TAXIBUS behoren voertuigen die bij het RDW geregistreerd staan als taxi, en zijn ingericht voor het vervoer van ten minste 6 en ten hoogste 8 personen buiten de bestuurder, inclusief de daarbij behorende bagage.Sedan voertuigen

Daarnaast hanteert STC een milieuclassificatie voor taxi-voertuigen:
Tot de ECO-categorie behoren alle taxi’s die bij het RDW geregistreerd staan met brandstofsoort E = Elektriciteit of W = Waterstof. Betreffende voertuigen rijden 100% emissievrij, en hebben dus helemaal geen uitstoot.
- Tot de S-categorie behoren (1) alle taxi’s die bij het RDW geregistreerd staan met brandstofsoort H = CNG (Compressed Natural Gas) of met een combinatie CNG / E / H (hybride) en (2) alle taxi’s die van het RDW milieuclassificatie Euro 6 of EEV hebben meegekregen.Voorgenomen besluit).
- Tot de A-categorie behoren alle taxi’s met de RDW milieuclassificatie Euro 5, niet reeds behorende tot de S-categorie.

Vanaf 1 juni 2021 is de Opstelstrook alleen toegankelijk voor:
SEDANs die behoren tot de ECO-categorie, die voldoen aan de door STC in deze RAV gestelde eisen aan taxivervoer;
TAXIBUSsen die behoren tot de ECO-categorie, die voldoen aan de door STC in deze RAV gestelde eisen aan taxivervoer;

- TAXIBUSsen die behoren tot de A- of S-categorie, die voldoen aan de door STC in deze RAV gestelde eisen aan taxivervoer.

- Alle andere voertuigen zijn uitgesloten voor Aanvullend Vervoer. 

Aan de 100% emissievrije taxi’s van het type SEDAN uit de ECO-categorie worden ten minste 2 van de 4 voor Aanvullend Vervoerders beschikbare opstelplekken op de Opstelstrook toegewezen. Tevens krijgt de betreffende groep taxi’s (SEDAN, ECO-categorie) voorrang in geval een positie van een concessionaris (type sedan) aangevuld kan worden.
Aan de 100% emissievrije taxi’s van het type TAXIBUS uit de ECO-categorie wordt ten minste 1 van de 4 voor Aanvullend Vervoerders beschikbare opstelplekken op de Opstelstrook toegewezen. Tevens krijgt de betreffende groep taxi’s (TAXIBUS, ECO-categorie) voorrang in geval een positie van een Concessionaris (type bus) aangevuld kan worden.
Aan TAXIBUSsen die behoren tot de A- of S-categorie wordt maximaal 1 van de 4 beschikbare opstelplekken op de Opstelstrook toegewezen. Voorgenomen besluit) STC is voornemens na 31-5-2021 geen TAXIBUS voertuigen uit de S-categorie meer te registreren.
Deze 3 groepen Aanvullend Vervoerders beschikken elk over een eigen lane in de Buffer, voorzien van een aparte Buffer-uitgang.

Toekomstige verduurzaming:
Doel: Verdere verduurzaming van het Aanvullend Vervoer, met als streven 100% emissievrij Aanvullend Vervoer per 1-6-2023.
(Besluit) STC zal per 1-6-2022 geen TAXIBUS-voertuigen uit de A-categorie meer toelaten tot de Opstelstrook. Dergelijke voertuigen worden al sinds 31-5-2020 niet meer ter registratie geaccepteerd door STC.

- (Besluit) Daarnaast worden vanaf 1 juni 2022 enkel nog TAXIBUS voertuigen uit de ECO-categorie geregistreerd. Na 31-5-2022 worden dus geen TAXIBUS voertuigen uit de S-categorie meer ter registratie geaccepteerd.

- (Voornemen) STC is voornemens per 1-6-2023 geen TAXIBUS-voertuigen uit de S-categorie meer toe te laten tot de Opstelstrook.

 

1-2-2021 Geen aanpassing duurzaamheidsambitie

2 februari 2021

STC ontvangt de laatste tijd vragen over de toelating van SEDAN-voertuigen uit de S-categorie tot de Opstelstrook (taxistandplaats) na 31-5-2021. Daarover is in de RAV namelijk afgesproken dat STC per 1-6-2021 geen SEDAN-voertuigen uit de S-categorie meer zal toelaten tot de Opstelstrook. Aan STC wordt gevraagd om over te gaan tot een versoepeling van dit beleid, vanwege de aanhoudende Corona-crisis, zodat SEDAN-voertuigen uit de S-categorie nog langer actief mogen blijven op de standplaats te Schiphol. 

STC begrijpt het verzoek tot uitstel van vervoerders met SEDAN-voertuigen uit de S-categorie, omdat wij zien dat ook deze vervoerders het lastig hebben met de grote gevolgen van de Corona-crisis. Daar staat echter tegenover dat:
STC meermaals, en ook al lang voorafgaand aan de Corona-crisis, in diverse RAV's heeft gecommuniceerd dat STC voornemens was deze maatregel te treffen.
Veel collega-vervoerders er o.b.v. deze informatie er wel voor hebben gekozen te investeren in een emissievrij SEDAN-voertuig. Nu uitstellen van stoppen met toelaten van SEDAN-voertuigen uit de S-categorie, doet die vervoerders naar gevoel van STC geen recht.

Schiphol en de gemeente Amsterdam delen hun duurzaamheidsambitie, ook Amsterdam heeft de verdere vergroening van een aantal standplaatsen onlangs doorgezet
STC per 1-6-2021 ECO-taxi’s uit de TAXIBUS-categorie (middels een eigen ECO-TAXIBUS lane) voorrang gaat geven op minder duurzame bussen, daarvoor is ruimte en een rij in de buffer nodig.

Alles overwegende heeft STC dan ook besloten het bestaande duurzaamheidsbeleid zoals gecommuniceerd in de RAV niet aan te passen.  Na 31-5-2021 zullen er dus geen SEDAN-voertuigen uit de S-categorie meer worden toegelaten tot de Opstelstrook.

1-1-2021 Schiphol-specifieke Corona-regels voor taxichauffeurs

2 februari 2021

Schiphol-specifieke Corona-regels m.b.t. taxivervoer voor chauffeurs actief op de standplaats:

 • Tijdens wachten op klanten 1,5M afstand houden (ook met andere chauffeurs en de STC-coördinator).
 • Bij klantcontact en tijdens vervoer een mondkapje dragen.
 • Klanten altijd verzoeken een mondkapje te dragen (is ook wettelijk verplicht bij meer dan 1 klant).
 • Voorafgaand aan vervoer een verificatie van de gezondheid uit te voeren (wettelijk verplichting).
 • Klant zoveel mogelijk zelf bagage laten plaatsen, zelf laten instappen.
 • Klanten registreren, zodat contactonderzoek achteraf mogelijk is (wettelijk verplichting).

01-06-2020 - Kosten bevestiging RFID-antenne

2 februari 2021

Voor het verkrijgen van toegang tot de taxibuffer en de taxistandplaat op Schiphol, werken Schiphol en STC met een TRS-systeem, dat gebaseerd is op RFID-techniek. Bij elk voertuig dat door een GTO-STC bij STC wordt geregistreerd voor het verrichten van taxivervoer vanaf de standplaats, dient er een RFID-antenne (meestal in stickervorm) in het voertuig te worden bevestigd. Dat gebeurt bij de STC-administratie (Aalsmeerderdijk 157, 1438AX, Oude Meer).

Voor de uitgifte en het plaatsen van dat toegangsmiddel, brengt STC kosten aan de GTO in rekening:

 • Voor een nieuwe STC registratie (of bij een vervanging van het voertuig) wordt Euro 92,50 excl. BTW aan de GTO-STC in rekening gebracht op de bestaande maandelijkse factuur. Betreffend bedrag dekt de STC-administratiekosten, en ook de bevestigings- + voertuig-controlekosten. Er wordt geen borg berekend.
  Dus: Kosten Nieuwe / Vervangend Voertuig Registratie: Euro 92,50 excl. BTW (incl. RFID-antenne + bevestiging daarvan).
 • In geval een RFID-antenne (sticker) stuk gaat (en daardoor vervangen moet worden), of er sprake is van bijv. een voorruitvervanging waardoor een sticker verloren is gegaan, brengt STC een vervangingstarief van Euro 29,50 excl. BTW in rekening bij de GTO-STC (op de maandfactuur). Let op! In geval van een vervanging op aangeven van STC (bijv. omdat een voertuig / sticker niet goed functioneert in het nieuwe systeem), worden geen vervangingskosten in rekening gebracht. 
  Dus: Kosten vervanging kapotte RFID-antenne: Euro 29,50 excl. BTW (incl. RFID-antenne + plakken daarvan).

Algemeen - Overeenkomsten via een GTO-STC

10 juni 2015

Zoals bekend mag worden verondersteld zijn voor de straattaxi-branche nieuwe regels van toepassing verklaard. Belangrijk uitgangspunt bij deze nieuwe regelgeving is het uit de anonimiteit halen van individuele taxi aanbieders. STC heeft daarom reeds per 13 juli 2009 besloten geen Overeenkomsten meer aan te gaan met zgn. vrije rijders. Het aangaan van een Overeenkomst is aldus voor een "vrije rijder", onder voorwaarden, uitsluitend mogelijk via een door STC Geaccepteerde Taxi Organisatie (GTO-STC).