Welkom

De Stichting Taxi Controle (STC) is in juli 2002 door Schiphol Nederland BV opgericht. STC is een onafhankelijke organisatie die ten doel heeft het straattaxi-proces op de luchthaven Schiphol te coördineren, te controleren en zo nodig te reguleren. Onze activiteiten omvatten onder meer:

  • het houden van toezicht op en controleren van de namens Schiphol en STC actieve chauffeurs van straattaxi's op de Opstelstrook, in de Buffer(s) en in de Bufferwachtruimte;
  • het controleren van de kwaliteitseisen zoals gesteld aan de Concessionarissen en van de aanvullende afspraken zoals gemaakt met diegenen die Aanvullend vervoer verrichten;
  • het bewaken van de kwaliteit van dienstverlening op de Opstelstrook (bijv. voorkomen van ritweigering, controle op afgeven van gerichte prijsindicaties en klantvriendelijke ontvangst door representatieve chauffeurs); 
  • het coördineren van het logistieke proces tussen taxibuffer en opstelstrook, middels het reguleren van de toegang tot de Opstelstrook en de Buffer(s);
  • het op adequate wijze acteren op meldingen en klachten van klanten aangaande het Taxivervoer, zoals gemeld bij STC, bijv. door Schiphol of via een klachtenmeldpunt. 

Op de taxi-standplaats van de luchthaven Schiphol zijn, in een door slagbomen afgesloten gebied (de taxi opstelstrook), in totaal 14 taxi opstelplaatsen beschikbaar. Deze 14 plaatsen zijn (na aanbesteding door Schiphol) op dit moment als volgt verdeeld;

  • 4 plaatsen voor zero-emission sedans van Schiphol Taxi
  • 4 plaatsen voor zero-emission sedans van BIOS Groep
  • 1 plaats voor een zero-emission taxibus van Schiphol Service
  • 1 plaats voor een zero-emission taxibus van BIOS Groep
  • 4 plaatsen voor Aanvullend Vervoerders aangesloten bij STC. Deze Aanvullers rijden met verschillende type taxi voertuigen van het type zero-emission sedan, zero-emission taxibus of overige taxibus.

Om als Aanvullend Vervoerder actief te kunnen worden dienen vervoerders zich aan te sluiten bij een door STC Geaccepteerde Taxi Organisatie (GTO-STC). Op dit moment zijn HUN, STAXI, TAT (Take a Taxi), Taxistad, Taxidirect, TCA (Taxi Centrale Amsterdam) en TCS (Taxi Centrale Schiphol) door STC erkend als actieve GTO-STC. De voorwaarden waaraan door de Aanvullend Vervoerder / Chauffeur moet worden voldaan zijn op te vragen bij de betreffende GTO's, en omvatten minimaal de   Regeling Aanvullend Vervoer (RAV).