Nieuws

Wijzingen in RAV 2022-2023

21 april 2022

Per 1 juni 2022 wordt de nieuwe Regeling Aanvullend Vervoer van kracht. In grote lijnen, zijn de wijzigingen t.o.v. de vorige RAV als volgt op te sommen:

Verduurzaming

Vanaf 1 juni 2022 is de Opstelstrook alleen nog toegankelijk voor:

 • SEDANs die behoren tot de ECO-categorie (emissievrij);
 • TAXIBUSsen die behoren tot de ECO-categorie (emissievrij);
 • TAXIBUSsen die behoren tot de S-categorie (RDW classificaties: CNG, Combinatie met CNG / E / H (hybride), Euro 6 en EEV).

Let op!:

 • STC laat per 1-6-2022 geen TAXIBUS-voertuigen met RDW milieuclassificatie Euro 5 (voormalige STC A-categorie) meer toe tot de Opstelstrook, waar dat eerder al gold voor soortgelijke SEDANs;
 • Na 31-5-2022 accepteert STC geen TAXIBUS-voertuigen uit de S-categorie meer ter registratie als Aanvullend Vervoerder.

Overige besluiten en voornemens:

 • (Besluit) STC zal per 1-12-2023 geen TAXIBUS-voertuigen uit de S-categorie meer toelaten tot de Opstelstrook.

Vergoeding

De hoogte van de vergoeding bedraagt per 1 juni 2022:

 • ECO-categorie: Euro 3,25 exclusief BTW;
 • S-categorie: Euro 2,70 exclusief BTW.

 

Voertuigleeftijd bij her-registratie 100% emissievrije (ECO) voertuigen (Coulance t/m 31-05-2022)

21 april 2022

STC heeft besloten om vervoerders die in het verleden met een 100% emissievrij (ECO) voertuig actief waren als Aanvullend Vervoerder, maar die vanwege Corona in 2020 / 2021 hun STC-werkzaamheden hebben beëindigd, op het gebied van voertuigleeftijd t/m 31-05-2022 coulance te verlenen bij her-registratie als Aanvullend Vervoerder met hetzelfde voertuig waarmee zij eerder namens STC actief waren te Schiphol. Betreffende vervoerders mogen hun 100% emissievrije (ECO) voertuig t/m 31-5-2022 her-registreren, ook als dat voertuig de leeftijdsgrens van 6 jaar is gepasseerd.  Conform de RAV mogen 100% emissievrije (ECO) voertuigen actief blijven tot maximaal 10 jaar na de “datum eerste toelating” zoals vermeld op het kentekenbewijs.

Let op! STC hanteert deze coulance NIET voor vervoerders met een TAXIBUS uit de A- en S-categorie, omdat de voertuigen uit die categorieën conform de RAV om duurzaamheidsredenen in de komende jaren worden uitgefaseerd.

 

Overzicht actieve GTO's

21 april 2022

STC heeft op dit moment GTO-overeenkomsten met de volgende organisaties:

 • HUN.nu
 • STAXI
 • TAT (Take a Taxi)
 • Taxistad
 • Taxidirect
 • TCA (Taxi Centrale Amsterdam)
 • TCS (Taxi Centrale Schiphol)

Betreffende actieve GTO's van STC kunnen hun aangeslotenen aanmelden ter registratie als Aanvullend Vervoerder vanaf de standplaats te Schiphol. 

 

01-06-2020 - Kosten bevestiging RFID-antenne

2 februari 2021

Voor het verkrijgen van toegang tot de taxibuffer en de taxistandplaat op Schiphol, werken Schiphol en STC met een TRS-systeem, dat gebaseerd is op RFID-techniek. Bij elk voertuig dat door een GTO-STC bij STC wordt geregistreerd voor het verrichten van taxivervoer vanaf de standplaats, dient er een RFID-antenne (meestal in stickervorm) in het voertuig te worden bevestigd. Dat gebeurt bij de STC-administratie (Aalsmeerderdijk 157, 1438AX, Oude Meer).

Voor de uitgifte en het plaatsen van dat toegangsmiddel, brengt STC kosten aan de GTO in rekening:

 • Voor een nieuwe STC registratie (of bij een vervanging van het voertuig) wordt Euro 92,50 excl. BTW aan de GTO-STC in rekening gebracht op de bestaande maandelijkse factuur. Betreffend bedrag dekt de STC-administratiekosten, en ook de bevestigings- + voertuig-controlekosten. Er wordt geen borg berekend.
  Dus: Kosten Nieuwe / Vervangend Voertuig Registratie: Euro 92,50 excl. BTW (incl. RFID-antenne + bevestiging daarvan).
 • In geval een RFID-antenne (sticker) stuk gaat (en daardoor vervangen moet worden), of er sprake is van bijv. een voorruitvervanging waardoor een sticker verloren is gegaan, brengt STC een vervangingstarief van Euro 29,50 excl. BTW in rekening bij de GTO-STC (op de maandfactuur). Let op! In geval van een vervanging op aangeven van STC (bijv. omdat een voertuig / sticker niet goed functioneert in het nieuwe systeem), worden geen vervangingskosten in rekening gebracht. 
  Dus: Kosten vervanging kapotte RFID-antenne: Euro 29,50 excl. BTW (incl. RFID-antenne + plakken daarvan).

Algemeen - Overeenkomsten via een GTO-STC

10 juni 2015

Zoals bekend mag worden verondersteld zijn voor de straattaxi-branche nieuwe regels van toepassing verklaard. Belangrijk uitgangspunt bij deze nieuwe regelgeving is het uit de anonimiteit halen van individuele taxi aanbieders. STC heeft daarom reeds per 13 juli 2009 besloten geen Overeenkomsten meer aan te gaan met zgn. vrije rijders. Het aangaan van een Overeenkomst is aldus voor een "vrije rijder", onder voorwaarden, uitsluitend mogelijk via een door STC Geaccepteerde Taxi Organisatie (GTO-STC).