Veelgestelde vragen

Antwoord:Dit kan verschillende oorzaken hebben: * Uw RFID-transponder is door STC geblokkeerd * U bent bij de vorige slagboom onjuist in- of uitgereden * U bent te lang voor een geopende … more

Voor controles van de werking van de transponder en het eventueel vervangen van een transponder kunt u - op afspraak - terecht bij de STC-administratie (Aalsmeerderdijk 157, 1438AX, Oude Meer).

Voor … more

Antwoord:Klachten moeten altijd schriftelijk met vermelding van feiten en omstandigheden bij uw GTO-STC worden ingediend, zij zullen contact opnemen met STC - en aan u een terugkoppeling geven van de … more

Indien u een klacht heeft over uw straattaxi-vervoer vanaf de standplaats te Schiphol, kunt u daarover een klacht indienen via: info@stichtingtaxicontrole.nl. STC zal uw klacht in behandeling … more

Antwoord:          

In geval van nieuwe aanvragen of voertuigmutaties geldt voor het taxivoertuig van de Aanvullend Vervoerder een … more