Waar kan ik als chauffeur een klacht indienen?

Antwoord:
Klachten moeten altijd schriftelijk met vermelding van feiten en omstandigheden bij uw GTO-STC worden ingediend, zij zullen contact opnemen met STC - en aan u een terugkoppeling geven van de afwikkeling van de klacht.