Waar kan ik als taxi-klant een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over uw straattaxi-vervoer vanaf de standplaats te Schiphol, kunt u daarover een klacht indienen via: info@stichtingtaxicontrole.nl. STC zal uw klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen inzakde de klacht-afwikkeling.