Waarom gaat de slagboom niet voor mij open?

Antwoord:
Dit kan verschillende oorzaken hebben:
* Uw RFID-transponder is door STC geblokkeerd
* U bent bij de vorige slagboom onjuist in- of uitgereden
* U bent te lang voor een geopende slagboom blijven staan en niet ingereden
Als de slagboom voor u gesloten blijft neem dan altijd contact op met de coordinator.