Hoe oud mag een voertuig bij STC zijn om ingezet te mogen worden voor Aanvullend Vervoer?

Antwoord:          

In geval van nieuwe aanvragen of voertuigmutaties geldt voor het taxivoertuig van de Aanvullend Vervoerder een maximum leeftijd van zes (6) jaar - (72 maanden). Indien het (vervangende) voertuig ouder is zal STC de aanvraag of mutatie afwijzen. 
Verder geldt voor het taxivoertuig een maximum leeftijd van acht (8) jaar (96 maanden) per de “datum eerste toelating” zoals vermeld op de kentekencard. Op het moment dat de betreffende leeftijd is bereikt gaat STC over tot blokkering van het uitgegeven RFID-toegangsmiddel.

Uitzondering: Voor 100% emissievrije taxi’s (behorende tot de ECO-categorie) bedraagt deze maximum leeftijd tien (10) jaar (120 maanden). 

(Besluit) Voor 100% emissievrije taxi’s die in de periode tussen 31-5-2024 en 31-5-2025 bij STC worden geregistreerd geldt een maximum leeftijd van negen (9) jaar (108 maanden) per de “datum eerste toelating” zoals vermeld op het kentekenbewijs.

(Besluit) Voor 100% emissievrije taxi’s die na 31-5-2025 bij STC worden geregistreerd geldt een maximum leeftijd van acht (8) jaar (96 maanden) per de “datum eerste toelating” zoals vermeld op het kentekenbewijs.